Runderen en schapen weiden op natuurterrein Dijkmaaien Dijkmaaien Grote hooibalen rijden van natuurterrein Meertje natuurterrein nabij de Hulk Grote hooibalen rijden van natuurterrein Soay schapen weiden op natuurterrein Grote hooibalen rijden van natuurterrein Runderen weiden op natuurterrein Runderen en schapen weiden op natuurterrein Dijkmaaien Dijkmaaien Grote hooibalen rijden van natuurterrein Meertje natuurterrein nabij de Hulk Grote hooibalen rijden van natuurterrein Soay schapen weiden op natuurterrein Grote hooibalen rijden van natuurterrein Runderen weiden op natuurterrein

stichting

Stille Pieter

info@stillepieter.nl

Ga terug naar de startpagina

Natuurbeheer

Willem Schilder doet aan natuurbeheer. Een 17 hectare wordt gehuurd van Staatsbosbeheer. Het terrein ligt deels buitendijks.

Tot aan de langste dag is dit een belangrijk vogelgebied. Tijdens broedseizoen mag er niet geweid of gemaaid worden. Na de langste dag lopen er schapen en koeien.

Schapen weiden op de dijk Runderen en schapen weiden op natuurterrein Runderen weiden op natuurterrein Soay schapen weiden op natuurterrein Runderen weiden op natuurterrein Schapen weiden op natuurterrein Runderen weiden op natuurterrein Grote hooibalen rijden van natuurterrein Runderen weiden op natuurterrein Schapen weiden op natuurterrein Schapen weiden op de dijk Runderen en schapen weiden op natuurterrein Runderen weiden op natuurterrein Soay schapen weiden op natuurterrein Runderen weiden op natuurterrein Schapen weiden op natuurterrein Runderen weiden op natuurterrein Grote hooibalen rijden van natuurterrein Runderen weiden op natuurterrein Schapen weiden op natuurterrein

Laatste nieuws

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"