Kaaspers in bruikleen bij de Westerkoggeflora Tuig in gebruik voor authentieke spuit Kramer BV voor de beemsterfeestweek 2012 Arresledes en bokkewagen in museum Kaaspers in museum bij Stille Pieter Tegeltableau in museum Kaasmarkt in Hoorn waarbij museum spullen van Stille Pieter in bruikleen zijn Arresledes en bokkewagen in museum Museum spullen in bruikleen kaasmarkt Hoorn Kaaspers in bruikleen bij de Westerkoggeflora Tuig in gebruik voor authentieke spuit Kramer BV voor de beemsterfeestweek 2012 Arresledes en bokkewagen in museum Kaaspers in museum bij Stille Pieter Tegeltableau in museum Kaasmarkt in Hoorn waarbij museum spullen van Stille Pieter in bruikleen zijn Arresledes en bokkewagen in museum Museum spullen in bruikleen kaasmarkt Hoorn

stichting

Stille Pieter

info@stillepieter.nl

Ga terug naar de startpagina

Uitleen museumspullen

Willem Schilder leent al jaren spullen uit van zijn museum. De Westerkoggeflora heeft al zo’n 30 jaar alle gele steentjes in bruikleen en ook regelmatig koetsen en kaaspersen. Daarnaast zijn er spullen geleend aan de jaarlijkse kaasmarkt in Hoorn, kaaspersen aan bejaardentehuizen en een uitspanning tijdens de Wogmeerder feesten. Hij deed dit altijd gratis uit liefhebberij en omdat hij anderen van de mooie spullen wil laten genieten. Het is nog steeds mogelijk om spullen uit het museum te lenen maar we vragen er sinds kort een kleine vergoeding voor zodat we dat aan het onderhoud kunnen besteden. Veel spullen moeten gerepareerd of geverfd worden als we ze in stand willen houden. Als het voor een goed doel is zijn we altijd bereid om spullen gratis ter beschikking te stellen!

Arresledes en bokkewagen in museum Boerenwagen onder hooivijzelMuseum spullen in bruikleen kaasmarkt Hoorn Tuig in gebruik voor authentieke spuit Kramer BV voor de beemsterfeestweek 2012Arresledes en bokkewagen in museumTuig in gebruik voor authentieke spuit Kramer BV voor de beemsterfeestweek 2012Museum spullen in bruikleen kaasmarkt Hoorn Boerenwagen onder hooivijzel

Laatste nieuws

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"