Natuurbeheer

Natuurbeheer

Willem Schilder doet aan natuurbeheer. Een 17 hectare wordt gehuurd van Staatsbosbeheer. Het terrein ligt deels buitendijks.

Tot aan de langste dag is dit een belangrijk vogelgebied. Tijdens broedseizoen mag er niet geweid of gemaaid worden. Na de langste dag lopen er schapen en koeien.